Bel ons

030 - 740 00 62

Mail ons

info@contraa.nl

Risico beoordelingen NEN 2991

Een risicobeoordeling conform NEN 2991 kan de uitkomst zijn van een asbestinventarisatie of noodzakelijk zijn door een calamiteit.

Wat is NEN 2991?

De NEN 2991 wordt gehanteerd om objectief de risico’s van potentiële en actuele risico’s aangaande asbest in kaart te brengen. Op basis van de visuele inspectie kan vaak al een uitspraak gedaan worden over het potentiële risico, ondersteuning middels kleef-en luchtmonsters vormen een totaalbeeld.
Een NEN 2991 onderzoek is een relatief prijzig onderzoek, vandaar dat dit type onderzoek door Contraa BV sporadisch ingezet wordt, enkel wanneer de situatie daarom vraagt.

Laboratorium

De kleefmonsters en filters van de luchtmetingen worden bij een NEN 2991 risicobeoordeling geanalyseerd door middel van elektronenmicroscopie, Contraa BV werkt in het kader van de onafhankelijkheid samen met een extern laboratorium dat geen kennis heeft van het betreffende project.
Het volledige onderzoek biedt duidelijk inzicht in het potentiële en actuele risico in uw gebouwen en objecten en kan tezamen met het asbestinventarisatierapport onderdeel van uw asbestbeheersplan vormen.