Bel ons

030 - 740 00 62

Mail ons

info@contraa.nl

Risicobeoordelingen NEN 2991

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige besmetting met niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, die een direct risico opleveren voor bewoners/gebruikers van een gebouw of constructie, dient de opdrachtgever hierover direct ingelicht te worden. Dit leidt tot een onvolledige rapportage en tot het dringend advies per direct organisatorische (voorzorgs)maatregelen te treffen en een risicobeoordeling conform NEN 2991 te laten uitvoeren.

Wat is NEN 2991?

De NEN 2991 wordt gehanteerd om objectief de risico’s van potentiële en actuele risico’s aangaande asbest in kaart te brengen. Op basis van de visuele inspectie kan vaak al een uitspraak gedaan worden over het potentiële risico, ondersteuning middels kleef-en luchtmonsters vormen een totaalbeeld. Een NEN 2991 onderzoek is een relatief prijzig onderzoek, vandaar dat dit type onderzoek door Contraa BV sporadisch ingezet wordt, enkel wanneer de situatie daarom vraagt.

Laboratorium

De kleefmonsters en filters van de luchtmetingen worden conform de NEN 2991 risicobeoordeling geanalyseerd door middel van elektronenmicroscopie, Contraa BV werkt in het kader van de onafhankelijkheid samen met een extern laboratorium dat geen kennis heeft van het betreffende project. Het volledige onderzoek biedt duidelijk inzicht in het potentiële en actuele risico in uw gebouwen en objecten en kan tezamen met het asbestinventarisatierapport onderdeel van uw asbestbeheersplan vormen.