Bel ons

030 - 740 00 62

Mail ons

info@contraa.nl

Risicobeoordelingen NEN 2991

Indien tijdens de inventarisatie een situatie wordt aangetroffen in een bouwwerk of constructie met niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen, die een direct risico opleveren voor bewoners/gebruikers van een gebouw of constructie, dient de opdrachtgever hierover direct ingelicht te worden. Dit leidt tot een onvolledige rapportage en tot het dringend advies per direct organisatorische (voorzorgs)maatregelen te treffen en een risicobeoordeling conform NEN 2991 te laten uitvoeren.

Wat is NEN 2991?

De NEN 2991 wordt gehanteerd om objectief de risico’s m.b.t. potentiële en actuele risico’s aangaande asbest in kaart te brengen. Op basis van de visuele inspectie kan vaak al een eerste uitspraak gedaan worden over het potentiële risico. Middels ondersteuning van kleef-en luchtmonsters vormt dit een totaalbeeld qua aard en omvang. De opdrachtgever wordt door ons nauw betrokken in de aanpak en uitvoering van het NEN 2991 onderzoek.

Laboratorium

De kleefmonsters en filters van de luchtmetingen worden conform de NEN 2991 risicobeoordeling geanalyseerd door middel van elektronenmicroscopie. Contraa BV werkt in het kader van de onafhankelijkheid samen met diverse externe laboratoria. Met deze laboratoria hebben we afspraken gemaakt om, in geval van spoed/ calamiteit, binnen enkele uren de genomen kleefmonsters/luchtmetingen te analyseren. Het volledige onderzoek biedt duidelijk inzicht in het potentiële en actuele risico in uw gebouwen en objecten en kan tezamen met het asbestinventarisatierapport onderdeel van uw asbestbeheersplan vormen.