Bel ons

030 - 740 00 62

Mail ons

info@contraa.nl

Uitkomst interactieve lezing

Op 5 september j.l. heeft een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden omtrent asbest en de juridische gevolgen die kunnen optreden als gevolg van incorrect handelen inzake asbest.

Mr. Elisa Benhaim legde aan de hand van enkele casussen kundig uit wat de gevolgen voor werkgevers kunnen zijn als medewerkers aan asbest blootgesteld worden. Ook internationale betrekkingen kwamen ter sprake omdat met regelmaat Nederlandse medewerkers in het buitenland met asbest te maken kunnen krijgen, waarbij men lokaal geen wet- en regelgeving op dat gebied heeft.

Heniek Heijlen gaf aan wat de mogelijkheden zijn om vooraf problemen te voorkomen en de rol van Contraa BV op het gebied van advisering omtrent asbest en in bredere zin andere schadelijke stoffen. Onder de aanwezigen waren aannemers, een eindcontrole-instelling, probleemhouders en beleidsmakers. Tijdens de bijeenkomst passeerden vele vragen de revue, daarbij bleek tijdens deze bijeenkomst wederom dat op sommige vragen meerdere antwoorden mogelijk zijn, mede door de diffuse regelgeving omtrent asbest en de vele grensvlakken waar men mee te maken heeft.

Denk bijvoorbeeld aan maaiveld en bodem, bouwwerk of object, saneringsplicht ja of nee, mogen medewerkers nu wel of niet in bepaalde omstandigheden werken en welke wetsartikelen zijn allemaal van toepassing. Uit de gepresenteerde cases kwamen een aantal verrassende antwoorden naar boven.

Wanneer men een juridisch traject verwacht inzake asbest, is duidelijk geworden dat Mr. Elisa Benhaim in dat gebied aantoonbaar zeer kundig is. Voor bouwkundige inspecties en advisering op het gebied van asbest kan men bij Contraa BV terecht dat als zusteronderneming van DVTadvies BV direct toegang heeft tot een breed scala aan bouwkundige inspecties en advisering.

Uiteindelijk is het doel om pragmatisch en binnen het wettelijk kader, met oog voor mens en milieu zaken te doen. Daarbij is het raadzaam om vooraf goed geïnformeerd te zijn.