Bel ons

030 - 740 00 62

Mail ons

info@contraa.nl

Asbestdaken zijn verboden na 2024

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vandaar dat de overheid bepaalde regels heeft opgesteld m.b.t gebruik en verwijdering van asbest. Sinds 1 juli 1993 mogen particulieren en bedrijven geen asbest meer gebruiken, bewaren, verkopen, weggeven en dergelijke. De asbestvezels kunnen levensgevaarlijk zijn als deze worden ingeademd, vandaar dat asbest niet in nieuwe producten mag zitten.

Verbod asbestdaken

Afgelopen maand heeft de Tweede Kamer haar akkoord gegeven op het wetsvoorstel dat asbestdaken verboden zijn na 2024. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt er op dit moment nog 80 miljoen vierkante meter aan daken met asbest in Nederland. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, vorig jaar 10,8 miljoen en dit jaar wordt verwacht uit te komen op ongeveer 12 miljoen.

Subsidiebudget overschreden

Om daken met asbest te saneren, was al eerder een pot van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bedrijven en particulieren kunnen hiervan gebruik maken om asbestdaken te vervangen. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met een maximum van 25.000 euro per adres. Het budget is inmiddels overschreden. U kunt nog steeds een aanvraag indienen maar de kans is klein dat deze gegeven wordt.

De deskundigen van Contraa verwachten dat december 2024 alle daken asbestvrij erg ambitieus is. Dat betekent dat wij ons er extra voor inzetten om toch zo dicht mogelijk bij gestelde doelstelling van de Overheid te komen. Dit begint bij een kundige asbestinventarisatie.

Asbestinventarisatierapport

Wilt u weten of er ergens asbest in uw huis of bedrijfspand zit of heeft u het vermoeden dat de asbest zich op meerdere plekken bevindt? Laat dan een asbestinventarisatierapport opmaken door Contraa, gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. In het asbestinventarisatierapport kunt u zien of en waar er zich asbest in uw woning of bedrijfspand bevindt, uit welk type asbest dit bestaat, de hoeveelheid en op welke wijze hiermee moet worden omgegaan. Het asbestinventarisatierapport is geschikt om de aangetroffen asbesttoepassingen door een erkend saneringsbedrijf te laten verwijderen.

Neem contact op met de gespecialiseerde DIA’s (Deskundig Inventariseerder Asbest) van Contraa BV via onderstaande contactgegevens. Zij kunnen u uitleg geven over asbestinventarisaties en adviezen verstrekken omtrent hoe u het beste met deze materie om kunt gaan.