Bel ons

030 - 740 00 62

Mail ons

info@contraa.nl

Monstername op locatie

Dagelijks zijn onze medewerkers onderweg om asbestverdachte materialen op locatie in kaart te brengen en te bemonsteren bij onze opdrachtgevers.

Veiligheid staat voorop

Medewerkers van Contraa verrichten monsternames met de nodige voorzorgsmaatregelen en beschikken over de juiste middelen om dit veilig te doen. Alle auto’s van onze onderzoekers zijn voorzien van een complete uitrusting voor het veilig bemonsteren van asbestverdachte materialen. Dit is veilig voor onze medewerkers, maar ook voor u! Dit gebeurt onder andere omdat alleen door een deskundige monstername kan worden gegarandeerd dat de ruimte daarna veilig en schoon wordt achtergelaten. Naast persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, volgelaatmaskers en aanblaasunits, beschikken wij over asbeststofzuigers en kunnen wij gebruik maken van een decontaminatieaanhangwagen (mobiele douchegelegenheid) om in de meest extreme omstandigheden een veilige monstername te kunnen garanderen. Monstername dient ten alle tijden opgenomen te worden in het asbestinventarisatierapport, zodoende kan een beheersplan worden opgemaakt of een saneringsopdracht worden verstrekt aan een deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

Analyseresultaten

De analyseresultaten (lichtmicroscopie en elektronenmicroscopie) van het onafhankelijke, geaccrediteerd laboratorium worden opgenomen in onze rapportage welke u spoedig (in ieder geval binnen 10 werkdagen) ontvangt per mail of in de rapportage.