Bel ons

030 - 740 00 62

Mail ons

info@contraa.nl

Asbestonderzoek

Contraa is gespecialiseerd in onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in gebouwen en objecten en is hiervoor gecertificeerd conform Bijlage XIIIa behorende bij Artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Meerwaarde van Contraa

Steeds meer opdrachtgevers kiezen ervoor om hun asbestinventarisatie uit te laten voeren door Contraa. Onze deskundige inventariseerders (DIA’s) onderscheiden zich door hun jarenlange ervaring, inzet en betrokkenheid.

Contraa beschikt over vakmensen die hun sporen hebben verdiend in de asbestwereld. Gemotiveerde specialisten die dagelijks gebouwen en objecten onderzoeken en daarbij aantoonbaar moeite doen om een zo volledig mogelijk asbestinventarisatierapport op te leveren.
Ontzorgen van de opdrachtgever en pragmatisch binnen het wettelijk kader adviseren zijn sterke punten van Contraa, het in teamverband uitvoeren van bredere inspecties (Energielabel, bouwkundige inspecties etc.) wordt door onze opdrachtgevers gewaardeerd.

Verschillende aspecten bij asbestonderzoek

Bij het uitvoeren van een asbestonderzoek kunnen verschillende komen aspecten kijken, namelijk:

Asbestinventarisatie
Risicobeoordeling conform NEN 2991
Monsteropname op locatie