Bel ons

030 - 740 00 62

Mail ons

info@contraa.nl

Asbestinventarisatie

De specialisten van Contraa onderscheiden zich door hun jarenlange ervaring en kennis van asbesttoepassingen.

Het asbestonderzoek

Onze DIA’s krijgen de tijd om een asbestinventarisatie goed uit te voeren en beschikken daarbij over de modernste hulpmiddelen. Het doel is om altijd een zo volledig mogelijk onderzoek uit te voeren en onnodige uitsluitingen te voorkomen. Belangrijk daarbij zijn de voorbereiding, planning en organisatie van het asbestonderzoek.

Voorafgaand aan het onderzoek

Vanaf het moment van offerteaanvraag worden de wensen en eisen van de klant vastgelegd. Tijdens het onderzoek worden deze wensen en eisen zoveel als mogelijk meegenomen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van het onderzoek op locatie. De afspraken worden gemaakt met gebruikers, eigenaren en/of opdrachtgevers van het gebouw of object voor het verlenen van toegang tot de te onderzoeken ruimten. Tekeningen/bestekken en andere historische gegevens worden opgevraagd bij de opdrachtgever of archieven worden geraadpleegd. Dit vormt de basis van het onderzoek en aan de hand van de gegevens en tekeningen wordt een onderzoeksplan opgesteld dat de basis vormt van het onderzoek op locatie.

Visueel onderzoek

Tijdens het visuele onderzoek inspecteren de inspecteurs het gehele vooraf vastgestelde onderzoeksgebied en leggen direct waarneembare asbestverdachte toepassingen direct vast. Materialen worden bemonsterd met de modernste methodes om te voorkomen dat hierbij asbestvezels vrijkomen zijn bronmaatregelen vanzelfsprekend. Van de direct waarneembare asbesttoepassingen wordt, indien van toepassing, een representatief materiaalmonster genomen waarbij geen asbestvezels naar de directe omgeving bij vrijkomen. Al onze onderzoekers zijn in het bezit van een persoonscertificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), tevens hebben wij een eigen Veiligheidskundige met ADK in dienst om technische vraagstukken te behandelen en te toetsen aan het wettelijk kader. Al onze medewerkers hebben een gedragscode en geheimhoudingsverklaring ondertekend om een vertrouwelijke omgang met uw gegevens te garanderen.

Destructief onderzoek

Afhankelijk van de diepgang van het asbestonderzoek kan destructief onderzoek (bijvoorbeeld het openbreken van wanden) of endoscopisch onderzoek onderdeel uitmaken van het onderzoek. De diepgang van het onderzoek is afhankelijk van waar het inventarisatierapport geschikt voor dient te zijn. Bij een destructief onderzoek komen ook de visuele aspecten aan de orde.

Na het asbestonderzoek

Na het afronden van het veldwerk worden alle relevante gegevens uit het onderzoek op locatie en, indien van toepassing, de analysecertificaten samengevoegd tot een heldere rapportage. De rapportage is voorzien van duidelijke samenvatting, tekeningen, foto’s en een eerste advies hoe er kan worden omgegaan met de aangetroffen asbesthoudende toepassingen (conform SMA-rt). De rapportage wordt na controle door de technisch verantwoordelijke binnen Contraa in het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) opgenomen. SMA-rt betreft de Stoffen Manager Asbest risicotool en is een verplicht onderdeel van het asbestinventarisatierapport.