Bel ons

030 - 740 00 62

Mail ons

info@contraa.nl

Asbestbeheersplan

Als u een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren, kan het zijn dat er asbest gevonden is. Is sommige gevallen hoeft u dit niet direct te saneren. In dat geval is het wel verstandig om een asbestbeheerplan te laten opstellen om veilig om te kunnen gaan met het aangetroffen asbest.

Wat kunt u van ons verwachten?

De ervaren inspecteurs van Contraa maken voor u een plan op, waarin is aangegeven hoe eventuele bewoners, medewerkers en/of huurders het pand op een veilige manier kunnen blijven gebruiken. In sommige gevallen dient het asbest duurzaam worden afgeschermd. Tevens vermelden wij vaak gebruiksbeperkende maatregelen, zoals dat er niet geboord of gezaagd mag worden rondom de plek waar het asbest is geconstateerd.
Nadat wij het asbestbeheersplan hebben opgesteld, zullen wij periodiek controleren wat de staat is van het asbesthoudend materiaal.

Wilt u weten waar u aan toe bent bij uw pand?

Als gebouweigenaar of – beheerder zorgt u met een asbestbeheersplan voor een veilige leef- en/of werkomgeving. U kunt tevens beter inschatten met welke toekomstige investeringen u te maken zult krijgen. Onze ervaren inspecteurs kunnen ook een asbestinventarisatie en/of risicobeoordeling voor u opmaken.

Heeft u interesse in deze dienst of wilt u in gesprek met ons? Neem contact met ons op, zodat we kunnen bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.